De Erlkönig in de etalage

Met dank aan de Stichting KUNSTaandenRIJN heb ik de mogelijkheid gekregen om een werk in de etalage van de SNS bank in Woerden (Voorstraat 30), te exposeren. Deze stelde een grote, verder lege etalage ter beschikking. Dus heb ik gekozen voor een groot werk.

Heel passend vond ik hiervoor het schilderij met de titel ‘de Erlkönig’. Een voortijlende ruiter die een klein kind uit handen van kwaadaardige elfen probeert te houden. Het lied van Schubert, gebaseerd op een gedicht van Goethe heeft me geïnspireerd. In het kort verhaalt het over een vader die in nacht en ontij met een ziek kind in zijn armen, op zijn paard door een naargeestig landschap ijlt. Hij hoopt tijdig zijn hoeve te bereiken, zodat het kind nog gered kan worden. Tijdens de rit worden ze belaagd door de elfenkoning, de Erlkönig en diens dochters, die aan de ziel van het kind trekken. Hij wil het overhalen zich bij hen te voegen, eerst met vleien. Tenslotte als dat niet lukt, als het kind niet wil, gebruikt hij geweld.

De zenuwslopende spanning en het huiveringwekkend einde van het lied geven me kippenvel. Het geestenrijk, de urgentie en de dreiging heb ik in dit schilderij proberen uit te beelden.


in