RijnKunstPrijs 2018

In 2018 heb ik deelgenomen aan de RijnKunstPrijs, die is uitgezet door de stichting KUNSTaandenRIJN. Het thema was ‘Vesting Woerden’.

Hierbij heb ik als uitgangspunt de legende ‘Het wonder van Woerden’ genomen. Woerden werd in 1576 door de Spanjaarden belegerd met de bedoeling de stad uit te hongeren en tot overgave te dwingen. De bevolking werd van de hongerdood gered doordat er opeens, als door God gezonden, grote vissen de stad via de Oude Rijn. binnenkwamen. De inwoners konden de vissen makkelijk uit het water halen. De Spanjaarden braken vervolgens het beleg op.

De omtrek van de vesting Woerden, de grote vissen en de vluchtende Spanjaarden heb ik op expresionistische wijze uitgebeeld. Hiermee heb ik de 1e prijs gewonnen in categorie 2D.

Het Wonder van Woerden


in