Centauren

Momenteel richt ik me in mijn werk op het thema, ‘Centaur’. Dit wezen komt met regelmaat voor in de oude Griekse mythen. Het is een fabeldier; half mens, half paard. Hij heeft een paardenlijf waarop een mensenromp en hoofd staan. Vaak is hij afgebeeld als een woesteling. Maar er bestond ook een wijze, zachtmoedige centaur; Cheiron. Hij was de leraar en opvoeder van verschillende Griekse helden, zoals Achilles en Jason.

Het intrigerende aan de centaur is, juist de fysieke verbinding tussen het mensenlijf en het paardenlijf. Hoe geef je dat op een natuurlijke manier weer. En dan nog iets. Het lijkt of het altijd gaat om een mannelijke centaur. Toch zijn er kunstenaars geweest die ook vrouwelijke centauren afbeeldden, zoals de beeldhouwer Rodin en de schilder Michelangelo Maestri. Ik wilde zelf ook het vrouwpaard aan het woord laten.

Mijn centauren zijn a-typisch, namelijk dat ik hun gebruikelijke mensenhoofd heb vervangen door een paardenhoofd. Dan is toch weer het paard dominant!

Cheiron
Manpaard
Vrouwpaard
Kleine centauren

in