Spin off van 'Paard van Troje', april 2020

Nog altijd ben ik in afwachting van de uitslag van de RijnKUNSTprijs, die vw de corona crisis is uitgesteld (zie eerder bericht hieronder). Maar, intussen heb ik de Ilias van Homerus gelezen. Gegrepen door het verhaal, ben ik verder in de Griekse oudheid gedoken. In februari heb ik nog een collegereeks 'Griekse mythologie en kunst' van 8 sessies gevolgd. De 'aan-tekeningen' die ik hierbij heb gemaakt zijn hieronder te zien.

         

Het kriebelde om hier verder iets mee te doen. Zo ben ik aan de slag gegaan om een deel van een hoplieten uitrusting te vervaardigen. Dat heeft geresulteerd in een Korinthische 3D helm. Waar de kam eigenlijk moest bestaan uit paardenhaar, heb ik uitgeplozen touw gebruikt. Verder is hij versierd met bladgoud.

En vervolgens een schild; de aspis. Deze is 1 meter in doorsnee en weegt 7 kilo (zoals ook de oude Grieken die maakten). Hout en leer zijn hierin verwerkt. Aan de achterzijde een manchet (de porpax) en een handgreep (antibale). Het uiltje van Athena is er als amulet aan bevestigd. Het kon niet missen, dat ik voor het embleem op de voorzijde heb gekozen voor een gevleugeld paard; Pegasus. Met recht een spin off van het paard van Troje.

        

      

       

      

Paard van maart 2019 - 2020

Helaas is nog niets bekend over de prijswinnaar van de RijnKUNSTprijs 2020. De prijsuitreiking is tot nader orde uitgesteld. Ik wacht dus af.

Maar wat wel doorgaat is de natuur. De lente uit zich in het bloeien van bloemen en uitbotten van de knoppen. Zo ook, in mijn 3D wilgentakken paard, dat ik in maart 2019 gevlochten heb en dat sindsdien in mijn voortuin 'verankert' is. Inmiddels is het paard iets scheefgezakt, maar....

Het staat nog overeind en heeft tot nu toe alle (mega) stormen doorstaan, waar ik best trots op ben. En niet alleen dat. Het paard gaat bij enkele takken uitlopen. Er komen voorzichtig nieuwe blaadjes en zelfs nieuwe takjes aan. Ik ga deze op een gegeven moment ook vervlechten met de oude, inmiddels droge takken. Ook zal ik er nog enkele verse wilgentakken tegenaan zetten, om het oude paardje te verstevigen.

Ben benieuwd of het wilgenpaard volgend jaar rond deze tijd nog in mijn voortuin staat en of ik het dan moet gaan snoeien.

                                                               

Het geschenk voor Troje genomineerd! Maar prijsuitreiking uitgesteld

In de week van 9 maart jl. zijn de nominaties bekend gemaakt van de kunstwerken die meedingen naar de RijnKUNST prijs 2020. Met plezier en trots kan ik melden dat mijn schilderij 'Het geschenk voor Troje', binnen de categorie 2D, is genomineerd, samen met de werken van 3 andere kunstenaars. In totaal hebben 27 kunstenaars werk aangeleverd.

Op zaterdag 21 maart 2020 zou de winnaar bekend gemaakt worden en zou in de bibliotheek van Woerden de prijsuitreiking plaatsvinden.

Helaas heeft het coronavirus hier een stokje voor gestoken. Begrijpelijkerwijs kon deze feestelijke gebeurtenis geen doorgang vinden, maar zal op een later nog te bepalen moment plaatsvinden. Geen idee wanneer dat zal zijn. Maar ik wacht geduldig af.

Tot die tijd hangt mijn paard van Troje in de verlaten en gesloten bibliotheek.

Hieronder een uitvergroot detail uit de borstpartij van het Paard van Troje

Het geschenk voor Troje; neemt deel aan de RijnKUNST Prijsvraag 2020

Op 2 maart 2020 is het schilderij dat ik heb gemaakt voor de RijnKUNST prijsvraag ingeleverd. Het is het grootste werk dat ik ooit heb geschilderd; 100 x 150 cm.  Het thema van de RijnKUNST Prijs 2020 is 'Camouflage'. Vorig jaar zomer ben ik gestart met het uitwerken van het idee wat ik toen had (zie mijn voorgaande bericht). Ondanks verwoede pogingen was dit dus niet echt van de grond gekomen.

Ik heb het doek rechtop gezet en overgeschilderd. Een nieuw idee diende zich aan. En nu sprong de vonk wel over! Dit is het geworden;

'Het geschenk aan Troje'

Het thema ‘camouflage’, komt op verschillende manieren tot uitdrukking;

  •  In het onderwerp;

Het paard van Troje. Dit deed zich voor als iets wat het niet was, namelijk een makkelijke krijgsbuit voor de Trojanen. Zij beschouwden het paard als een soort 'afscheidsgeschenk'. Het potentiele gevaar was gecamoufleerd.De Trojanen dachten dat de Grieken weggetrokken waren en dat dezen het houten paard als offer aan de godin Athena hadden achtergelaten.

Echter het Griekse leger had wel de vlakte ontruimt, maar verschool zich in een verborgen baai, uit het zicht. De Trojanen vierden opgelucht de overwinning na 10 jaar belegering. In triomf werd het gigantische paard binnen de stadsmuren gebracht, die daarvoor moesten worden neergehaald. Men wist niet dat in de buik van het paard Griekse krijgers zaten. Die kwamen in de nacht tevoorschijn om Troje te veroveren. De rest van het Griekse leger volgde na een sein van de kameraden uit het paard, om de weerloze stad binnen te vallen.

  •  In de titel;

Een geschenk klinkt positief. In dit geval heeft het geschenk een misleidende andere boodschap; het brengt onheil. Zoals Vergilius in zijn Aeneis schrijft; ‘Vrees de Grieken, ook al brengen zij geschenken’.

  •  In de uitwerking van het schilderij;

De Griekse krijgers die zich verborgen houden in het paard, schemeren letterlijk door de huid van het dier. Uit de verte zijn ze nauwelijks zichtbaar. De Trojanen waren hier, ondanks argwaan bij een enkeling, blind voor. Maar dichtbij zijn 22 krijgers te zien, allen in volle wapenrusting, klaar om het argeloze Troje te bestormen.

Deelname aan RijnKunstprijs 2020

Momenteel werk ik aan een schilderij dat ik wil inzenden voor de RijnKunstprijs 2020, die wordt uitgeschreven door KUNSTaandenRIJN. Het is de derde keer dat deze prijsvraag wordt uitgezet. De eerste keer in 2018 heb ik ook er aan deelgenomen en ben de gelukkige winnaar geworden met een schilderij getiteld 'Het wonder van Woerden'. Het thema van dat jaar was 'Vestingstad Woerden'. Het winnende werk is sindsdien in permanente bruikleen gegeven aan de Petruskerk te Woerden, waar het hangt tegenover een glas in loodraam waar hetzelfde thema is uitgebeeld.

In 2019 heb ik niet deelgenomen, maar nu ben ik weer geïnspireerd door het thema van de prijsvraag van 2020; 'Camouflage'. Al sinds afgelopen zomer heb ik me hiermee bezig gehouden. In eerste instantie ben ik uitgegaan van een ontwerp, waarin bomen en takken en herten een rol speelden. Ik wilde de op een rij staande stammen laten overgaan in herten, die door de takken gevormd waren, eerst in kleur. Maar dat had ik weer overgeschilderd met wit. En toen ik dat had gedaan, waren boomstammetjes en herten in de takken wel zichtbaar, maar daar bleef het bij. Op zich was ik wel ingenomen met het idee, maar de uitvoering kwam niet echt uit de verf. Voor mijn gevoel straalde het schilderij niets uit.  Oordeel zelf..

Dus heb ik het helemaal overgeschilderd. En ben met een nieuw ontwerp begonnen.

Op 25 februari 2020 moet het werk gereed zijn en op 2 maart moet het aangeleverd worden bij Bibliotheek Het Groene Hart Woerden. Alle deelnemende werken worden hier dan geëxposeerd van 3 maart t/m 28 maart 2020. Welk van de werken de RijnKunstprijs 2020 wint wordt bekend gemaakt tijdens de prijsuitreiking op 21 maart.  Wordt dus vervolgd....