Klein grut in de Concept Store

Van af maart 2019 kan ik mijn kleiner werk etaleren in de 'conceptstore' Uit je Kunst, te Woerden. Het gaat dan om kleine schilderijtjes (kleurrijke zeepaardjes), krijttekeningen in houten lijstjes, ingelijste gouaches (Paardjes van Troje). Ook mijn 'vliegpaardjes', van klei, veertjes en takjes zijn van de partij. Tenslotte staan er enkele mini takkenpaardjes, die in tegenstelling tot hun grote broer van 2,5 meter (zie bericht hieronder), maar 30 cm. hoog zijn. Uiteraard is alles te koop.

Uit je Kunst; Leidsestraatweg 35, 3443 BP, Woerden.

Woensdag van 9.30 tot 12.30, Donderdag van 9.30 tot 17.30, Vrijdag van 9.30 tot 17.30, Zaterdag van 9.30 tot 17.00 uur.

             

                                                 

Een megapaard in maart

In maart 2019 zijn de wilgen weer gesnoeid. En wat doe je met de takken? Je maakt er een 3D paard van!

Voorgaande jaren heb ik wel vaker paarden gevlochten van wilgentakken, van wisselende grootte. Soms waren ze zo groot als een flinke hond, soms als een kleine pony. In de loop van de tijd hebben ze in weer en wind het onderspit gedolven; zijn verweerd, omgewaaid en in elkaar gestort.

Maar....dit jaar heb ik het serieus aangepakt. Ik heb voor de benen dikke takken gebruikt en die vastgezet in de grond. Van daar uit ben ik de hoogte ingegaan en moest tenslotte om het hoofd te vlechten een ladder gebruiken. Uiteindelijk is het paard ca. 2,5 meter hoog geworden. Inmiddels heeft het al enkele stormachtige weken doorstaan. En..... (fingers crossed) staat nog fier met vier benen in de grond.

     

Paard en Wilgen mogen op reis; tournee april - september 2019

De reizende expositie; Hoe beïnvloedt jouw leefomgeving, jouw Horizon?

De Woerdense wilgen hangen nu in Rotterdam. De expositie is te zien in het culturele centrum Romeynshof, Het adres is; Stresemannplaats 8 te Rotterdam, wijk Ommoord. Op zaterdag 6 april, om 14.00 uur vindt de opening plaats.  In juni - juli komt de expositie naar Woerden, om als laatste in augustus - september af te reizen naar Brielle. 

   

In de eerste week van maart zijn mijn onder genoemde werken beoordeeld door een commissie, bestaande uit vertegenwoordigers van de kunstkringen uit Brielle en Rotterdam. Inmiddels is de uitslag bekend; zowel mijn wilgentakkenpaard, als het schilderij van de wilgen zijn goed genoeg bevonden! Echter het is uiteraard de bedoeling dat slechts één werk meegaat in de reizende exposities, langs de drie locaties. Dus mocht ik kiezen welk van mijn twee inzendingen op reis zal gaan.

Eigenlijk was het takkenpaard mijn eerste keuze, omdat hierin alles rondom mijn persoonlijke horizon bij elkaar komt. Maar........uit praktische overwegingen kies ik er toch voor om het schilderij aan te leveren. Het paard is vrij kwetsbaar. Nu zijn de takken nog redelijk stevig. Maar na verloop van tijd wordt het materiaal toch broos en kan makkelijk breken. Dan is natuurlijk het risico groot dat tijdens transport er iets beschadigt. Het zou jammer zijn als het paard halverwege de expositieperiode (t/m september 2019) instort. Dus; Willows are go!

Op 3 april wordt het schilderij naar de locatie in Rotterdam gebracht, waar de eerste gezamenlijke expositie van de drie kunstkringen plaatsvindt. Data, openingstijden en exacte locaties worden nog bekend gemaakt. 

HORIZON 2019, reizende expositie Rotterdam, Woerden, Brielle

In 2019 vindt de reizende expositie HORIZON plaats. 

Het gaat hier om een samenwerking tussen de Kunstkring Voorne, de Kunstkring Alexander en de Kunstkring Woerden. Deze zal zich vooral manifesteren in een reizende expositie, die telkens vier weken te bezoeken is.

De start is in april 2019 in Rotterdam, daarna is Woerden aan de beurt in september en Voorne sluit in Brielle de rij in december. Leden van de kunstverenigingen konden zich hiervoor inschrijven.  Oproep aan de kunstenaars is om onder het thema HORIZON te laten zien in hoeverre de persoonlijke woonomgeving invloed heeft (gehad) op de eigen perceptie: 'WAAR LIGT JOUW HORIZON?'.

Als lid van de kunstkring Woerden, heb ik me aangemeld voor deze expositie en ben van plan om twee werken aan te leveren, met de bedoeling één ervan te exposeren. In februari 2019 zal een ballotage commissie van alle deelnemers de ingezonden werken beoordelen. Dan wordt bekend welke werken kunnen worden geëxposeerd.

Na 2 maart a.s. weet ik of ik mijn ingezonden werk kan exposeren. Tijden en locaties worden dan ook bekend gemaakt.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Werk I. Paard in de Wilgen;

Een 3D paard, gemaakt van wilgentakken, ca. 150 cm. hoog en 140 cm. lang. In de buik van het paard, is aan beide zijden een winters wilgenlandschap zichtbaar. 

Na een verhuizing in 2012, kregen we een voortuin waarin twee wilgen staan. Vanaf die tijd heb ik ook paarden 'gebouwd' van wilgentakken. Deze hebben een eigen kracht waarmee ik worstel om ze om te kunnen vormen tot een paard; door buigen, breken, knopen, vlechten. Kortom tekenen met takken. Er komt geen lijm, spijker of touw aan te pas.

Deze aspecten; mijn lijf thema 'het paard', mijn woonplek de eigen voortuin met wilgen en mijn leefomgeving 'het Groene Hart', heb ik nu gecombineerd in één werk; twee winterse wilgenlandschapjes op doek; tegen elkaar gezet (dus aan beide kanten is een landschap te zien), waar om heen ik een paard van wilgentakken heb gebouwd.

Voor mij is dit werk 'Paard in de wilgen', de ultieme verbeelding van mijn HORIZON; mijn letterlijke omgeving waarvan ik gebruik maak, om mijn 'innerlijke' omgeving, mijn verbondenheid met mijn thema 'het paard', te kunnen materialiseren.

    

Werk II. Wilgen

Een schilderij; acryl op doek, 100 cm. x 80 cm. 

De wilgen in mijn voortuin maak ik dagelijks mee, in alle seizoenen; ze staan langs de sloot voor mijn deur. Nadat ze gesnoeid waren, ben ik van hun takken 3D wilgenpaardjes gaan vlechten; tekenen met takken. Hierdoor kon ik mijn lijfthema 'het paard', nog verder verkennen. En zodoende heb ik een binding met deze bomen, zo kenmerkend voor het groene hart, waar ik woon. Ik heb in dit schilderij mijn onderwerp 'paard' (niet zonder moeite), nu omgebogen naar 'wilg', en daarbij mijn expressieve stijl gehandhaafd. Ik wil hiermee weer de kracht uitdrukken die mij zo fascineert in dier en natuur.

Dit is mijn HORIZON; mijn letterlijke omgeving van de wilgen in mijn tuin, waarvan ik gebruik maak, om mijn 'innerlijke' omgeving, mijn verbondenheid met mijn thema 'het paard', te kunnen materialiseren.

                                                                    

Deelname aan expositie in Steinhagen september - oktober 2018

Komende september neem ik met één schilderij deel aan een gemeenschappelijke expositie van de Kunstkring Woerden en de kunstvereniging creARTiv Steinhagen (Duitsland).

Deze gezamenlijke expositie vindt plaats van 15 september tot 26 oktober 2018 in het raadhuis van Steinhagen (de zusterstad van Woerden).

Mijn schilderij beeldt (hoe kan het ook anders) aanstormende paarden uit. In dit schilderij ben ik geïnspireerd door de slag bij Azincourt in 1415. Een slachtpartij, waarbij ridders te paard hun ondergang tegemoet reden. In mijn werk heb ik alleen de paarden afgebeeld op een manier die de indruk wekt dat ze met donderend geraas en dreigend op je af stormen.