In het kader van 650 jaar Woerden organiseerde de Kunstkring Woerden, waar ik lid van ben, een Montmartre evenement op het kerkplein. Het leek me weer een leuke ervaring en ik had me hiervoor dan ook aangemeld. Een aantal kunstcollega's portretteerden belangstellenden, enkelen tekenden of schilderden markttaferelen en een enkeling zoals ik schilderde wat anders. In mijn geval dus, ja hoor, paarden. Het was een heel intensieve en vrolijke dag, met veel belangstellende passanten. Hieronder de verzamelde kunstenaars, en het uiteindelijk resultaat van een dagje schilderen.