Op 2 maart 2020 is het schilderij dat ik heb gemaakt voor de RijnKUNST prijsvraag ingeleverd. Het is het grootste werk dat ik ooit heb geschilderd; 100 x 150 cm.  Het thema van de RijnKUNST Prijs 2020 is 'Camouflage'. Vorig jaar zomer ben ik gestart met het uitwerken van het idee wat ik toen had (zie mijn voorgaande bericht). Ondanks verwoede pogingen was dit dus niet echt van de grond gekomen.

Ik heb het doek rechtop gezet en overgeschilderd. Een nieuw idee diende zich aan. En nu sprong de vonk wel over! Dit is het geworden;

'Het geschenk aan Troje'

Het thema ‘camouflage’, komt op verschillende manieren tot uitdrukking;

  •  In het onderwerp;

Het paard van Troje. Dit deed zich voor als iets wat het niet was, namelijk een makkelijke krijgsbuit voor de Trojanen. Zij beschouwden het paard als een soort 'afscheidsgeschenk'. Het potentiele gevaar was gecamoufleerd.De Trojanen dachten dat de Grieken weggetrokken waren en dat dezen het houten paard als offer aan de godin Athena hadden achtergelaten.

Echter het Griekse leger had wel de vlakte ontruimt, maar verschool zich in een verborgen baai, uit het zicht. De Trojanen vierden opgelucht de overwinning na 10 jaar belegering. In triomf werd het gigantische paard binnen de stadsmuren gebracht, die daarvoor moesten worden neergehaald. Men wist niet dat in de buik van het paard Griekse krijgers zaten. Die kwamen in de nacht tevoorschijn om Troje te veroveren. De rest van het Griekse leger volgde na een sein van de kameraden uit het paard, om de weerloze stad binnen te vallen.

  •  In de titel;

Een geschenk klinkt positief. In dit geval heeft het geschenk een misleidende andere boodschap; het brengt onheil. Zoals Vergilius in zijn Aeneis schrijft; ‘Vrees de Grieken, ook al brengen zij geschenken’.

  •  In de uitwerking van het schilderij;

De Griekse krijgers die zich verborgen houden in het paard, schemeren letterlijk door de huid van het dier. Uit de verte zijn ze nauwelijks zichtbaar. De Trojanen waren hier, ondanks argwaan bij een enkeling, blind voor. Maar dichtbij zijn 22 krijgers te zien, allen in volle wapenrusting, klaar om het argeloze Troje te bestormen.