Het bekende lied (naar een gedicht van Goethe) van Schubert 'Erlkönig' uit 1782, heeft me geïnspireerd tot een nieuw doek.

Het verhaal gaat over een vader die bij nacht en ontij, met zijn doodzieke kind in zijn armen, te paard op weg is naar hulp; een dokter? Het kind ijlt en denkt dat de 'Erlkönig', de elfenkoning hem wilt meelokken. Hij is bang en roept om hulp. De vader sust hem en jaagt voort door mist en nevel. En vlucht voor de schaduwen die zijn zoon uit zijn armen willen trekken. Aangekomen op zijn bestemming blijkt het kind dood te zijn.

Het voortjagende paard op de vlucht voor de dreiging, de strijd, de angst, de mist, het waterige, vloeibare van de beweging; dat alles heb ik proberen samen te brengen in mijn nieuwe werk. 'Erlkönig'.